Криминално

Прокуратурата се заема с бивш кмет на Ракитово

Пазарджик

Окръжна прокуратура – Пазарджик e образува досъдебно производство срещу Емилия Еленкова – бивш кмет на Община Ракитово за извършено на 02.09.2011 г. престъпление по служба. Разследването срещу Еленкова е за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила и не е изпълнила служебните си задължения, във връзка с три проекта на общината, по които незаконосъобразно са сключени пет договора. От деянието са настъпили значителни вредни последици – имуществени в размер на 213 221.39 лева – присъдени суми за заплащане от Общината по осъдителни решения, и неимуществени – смущения в нормалното функциониране на органа на местна власт и управление, компрометиране на авторитета му и разколебаване на доверието на гражданите в него. Престъплението е извършено с цел да се причини вреда на общинския бюджет и да се набави облага за фирмите – изпълнители на проектите.

По проект: “Съвременен облик на Община Ракитово, рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуващата спортна зала в гр. Костандово“, на 02.09.2011 г. Еленкова е сключила общо 3 договора – за изготвяне на документация за провеждане на открит конкурс по реда на ЗОП, за управление и отчитане на дейностите по проекта и за упражняване на строителен надзор на обекта по същия проект. Договорите са сключени  преди да е осигурено отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“. Същите не са вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Общината и преди сключването им не е проведена процедура по събиране на три оферти.

По проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“ и по проект „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“, на 02.09.2011 г. Еленкова е сключила договори, за изпълнението на които също не е било осигурено финансиране. Договорите не са вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Общината и преди сключването им не е проведена процедура  по събиране на три оферти.

Разследването се провежда от следовател от Следствения отдел на Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик.

Прокуратура на Република България

Коментари

Остави коментар