Култура

Проект ще показва с видеофилми недостъпните за хора с увреждания експозиции на РИМ

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик В края на месец ноември 2020 г. Регионален исторически музей – Пазарджик кандидатства в обявена от Министерството на културата конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ с проект „Създаване на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания“.

Проектът беше одобрен и за неговото реализиране Регионален исторически музей – Пазарджик получи от Министерство на културата финансиране на стойност 14 904 лв.

Целта на проекта е да се създадат видеофилми на български и английски език за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик за хора със зрителни и слухови увреждания.

Чрез реализиране на дейностите по този проект ще допринесем за равни възможности за достъп и участие в културния и социален живот, който Регионален исторически музей – Пазарджик предлага на своите посетители.

Чрез спечелените четири проекта през 2020 г. Регионален исторически музей – Пазарджик привлече допълнителен финансов ресурс в размер на 90 922 лв.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

Коментари