Институции

Проект ще насърчава общинското социално предприемачество

Пазарджик Община Пазарджик подготвя проект за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за развитие на социалното предприемачество „Развитие на общинското социално предприемачество чрез създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство на Община Пазарджик“. За него съобщи кметът Тодор Попов.

 

Той уточни, че в рамките на проекта ще бъде осигурена възможност за дългосрочна трудова реализация на лица в неравностойно положение на пазара на труда. Предвидено е професионално обучение /техник-озеленител и работник в озеленяването/ на работниците, както и закупуване на необходимата техника. Основната цел на проекта е разработване на комплексен модел за развитие на общинското социално предприемачество чрез устойчиво интегриране на лица в неравностойно положение на пазара на труда и включването им в заетост. Приблизителната стойност на проекта е около 380 000 лв., а ръководител е Стоимен Спасов.

Коментари