Институции

Проектът за работа на ОбС Пазарджик е публикуван, предстои обществено обсъждане

Написано от ПЗИНФО
Пазарджик
На страницата на на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.
В срок до 05.12.2019 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 13 и на имейл адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

На 06.12.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Общината, зала 1302 на ет. 13 ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.

Коментари