Институции

Продължават информационните събития организирани от ОИЦ на тема „Възможности за финансиране по европейските програми през 2019 г.“.

Написано от ПЗИНФО

Пещера

Днес лекторите Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/ бяха в Пещера, където се срещнаха с директори на училища, детски градини, фирми и др.

Целта на серията от събития е да се представят на аудиторията актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Заявка за участие може да направите на oic.pazadzhik@gmail.com, на електронен формуляр https://goo.gl/forms/yCZmHcUfRBMmO4FE2 или на телефон 034/ 44 62 09.

Ето къде още предстоят срещи в област Пазарджик:

 

 

Сърница

12.04.2019 г

Конферентна зала в хотел „Панорама“, гр. Сърница

Стрелча

16.04.2019 г

Конферентна зала в хотел „Средна гора”, град  Стрелча

Панагюрище

17.04.2019 г

Заседателна зала, Община  Панагюрище

Септември

18.04.2019 г

Заседателна зала, Община Септември

Пазарджик

19.04.2019 г

Пленарна зала, Община Пазарджик 

 

Коментари