Институции

Продължават замерванията на въздуха в селищата около сметището

Пазарджик

В Областна администрация се проведе трета среща на институциите, свързани с пазарджишкото сметище. Повод за нея е поредният пожар. В продължение на няколко дни пожарникари се борят с огъня на сметището, за което получиха благодарност от зам. областните управители Гинче Караминова и Стефан Мирев.

На работната среща присъстваха представители на полицията, пожарната, еко и здравната инспекциик, представители на оператора на депото, фирма БРОКС ООД клон с. Ивайло, зам. кметът на община Пазарджик Петър Петров и секретарят на с. Капитан Димитриево, Димитър Димитров.

Основният пожар е овладян, продължават да горят отделни купчини отпадък в основата на сметището. По информация на концесионера на обекта са необходими около 1000 кубика чакъл за насипването на най-критично пропадналите участъци, по които минават камионите. По предложение на пожарникарите, участвали в гасенето на големия пожар в петък, бяха приети нови мерки за овладяване на ситуацията. Една от тях е булдозерите на концесионера да разделят с проходима ивица изгорялото от неизгорялото пространство в основата на сметището, за да може пушещите купчини отпадък да бъдат оливани с водоноската, цистерни на община Пазарджик и пожарни автомобили при по-големи запалвания.

От друга страна пък полицията да осигури периодично присъствието на патрулен автомобил с цел ограничаване достъпа на външни лица в работната зона на депото, които пречат на работата на пожарникарите;

По време на срещата стана ясно, че замерванията на атмосферния въздух в селата Алеко Константиново, Дебращица, Црънча и Капитан Димитриево с мобилна апаратура ще продължат. За момента няма превишения на среднодневните пределнодопустими концентрации на въглероден диоксид, циановодород, фуран, диметиламин, серовъглерод и др. и  няма опасност за живота и здравето на населението. В случай, че концентрацията на вредните химични елементи надвиши допустимите стойности, ще се премине на авариен режим на работа на общинското сметище.

 

Коментари