България Институции

Проверяват базите за производство и преопаковане на имитиращи продукти

Написано от Вера Велева

София

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва проверки в обектите за производство и преопаковане на млечни продукти и на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, във връзка с прилагането на променената през месец юли 2018 г. Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните.

От 19.07.2018 г. производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същ обект, регистриран по Закона за храните. Тези изисквания се прилагат за продукти, произведени на територията на Република България.

В допълнение БАБХ информира, че е изменена и Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Основните промени се отнасят към търговията на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Те трябва да са опаковани в потребителски опаковки още на етап производство в предприятието и под тази форма да се предлагат в търговската мрежа на страната на отделни щандове или обособени места с надпис "Имитиращи продукти", на които не се предлагат млечни продукти. Тези изисквания се прилагат от 14.10.2018 г.

На етикетите на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, в непосредствена близост до наименованието на продукта задължително трябва да се посочва "Имитиращ продукт" и ясно да е обозначена съставката, която е използвана като частичен или пълен заместител на млечните съставки. Шрифтът на информацията трябва да е достатъчно четлив. Тези изисквания също се прилагат от 14.10.2018 г. Произведените имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, чието етикетиране не отговаря на изискванията, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 14.01.2019 г.

При извършването на плановия официален контрол инспекторите от БАБХ ще проверяват и готовността на обектите за прилагането на новостите в нормативните изисквания по отношение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. След изтичането на предвидените срокове за адаптиране на производството и търговията на млечните и имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко предстоят и тематични проверки за изпълнението и спазването на разписаните в Наредбата правила.

Коментари