Институции Общество

Проверки на РИОСВ-Пазарджик не установиха търговия с редки пролетни цветя

Написано от ПЗИНФО

Експерти от РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки за незаконна търговия със защитени пролетни растения в търговски обекти и пазари за цветя в Пазарджик, Пещера, Батак и Брацигово. Не са констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

 

Превантивният контрол се осъществява на територията на цялата страна и е по повод настъпването на сезона на цъфтеж на пролетните цветя. Редица пролетни растения, като двата вида растящи в природата кокичета, някои видове минзухари, иглики, перуники, синчец, са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Когато тези видове растат в естествени находища в природата, е забранено брането, изкореняването им и др. начини на унищожаване, както и продажбата им. Тези забрани не се отнасят за растения, отглеждани в дворове и градини. Прякото унищожаване чрез събиране на пролетноцъфтящи растения в природата е най-голямата заплаха за тези видове, довела до пълното им изчезване в някои части на страната.

Други растения, като пролетната циклама и орхидеите, са под защита и на Вашингтонската конвенция (CITES). Тя опазва видовете, които са световно застрашени от изчезване и са под контрол в международната търговията. Тези растения често се опазват в защитени територии, където са в сила ограничения за брането им.

Незаконно е да се продават букети или части от защитени растения за украса на букети, направени с видове от дивата природа. При установени нарушения се налагат глоби – на физически лица от 100 до 5000 лева, а на юридически – от 500 до 10 000 лева.

Коментари