Общество

Приключи третият период от Детското полицейско управление към ОДМВР Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Обучителен лагер за 65 ученици, които са част от Детското полицейско управление при ОДМВР-Пазарджик се проведе във велинградското село Юндола. Неговото реализиране е част от дейностите по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“.  В инициативата взеха ученици-доброволци от Пазарджик, Белово, Пещера, Панагюрище и  Велинград.

На лагера децата  придобиха теоретико-практически  знания и умения за ориентиране в природна среда,  тактики за ходене на дълги разстояния при планински преходи, начини за построяване на заслони от налични материали, способности за сглобяване и разглобяване на палатки. Научиха се да правят различни видове алпийски възли,  припомниха си правилата за безопасно поведение в планината, оказване на долекарска помощ , пренасяне на пострадал в планински условия. Акцент бе поставен на опазването на гората от пожари и замърсяване. Децата надградиха и своите умения по „Полицейска лична защита“. В програмата бяха включени състезателни и  спортни игри с елементи от проведените занятия, йога практика, както и задължителното за всеки лагер – ежедневна физзарядка, лагерен огън, планински преходи и вечери на талантите.

В обучението на  децата  участваха освен ръководителите на Детското полицейско управление към ОДМВР- Пазарджик и служители от сектор „Детска престъпност“ към ГДНП – инспектор. Ваня Славчева, която е национален координатор на Програмата и инспектор Мария Раева. Сред гост-лекторите бе и Главният инструктор по Полицейска лична защита към Академия на МВР- Милен Генчев. На доброволни начала в обучението с много ентусиазъм се включиха г-н Евгени Попов от  туристическо дружество  „Незабравка“ гр. Септември, доброволците  от Планинско спасяване гр. Пазарджик,  горски педагог от Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“ с. Юндола, йога инструктор.

С провеждането на обучителния лагер в с. Юндола се постави финалния щрих на двугодишното обучение на третата група доброволци  по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“.

 

 

Коментари