България Общество

Приключи модернизацията на железопътния участък от Септември до Пловдив

Пазарджик Строителните дейности по железопътните отсечки Септември-Пазарджик и Пазарджик-Стамболийски приключиха. Те бяха  извършени по проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа”.

С приключването на проекта завършва изпълнението на първи етап от „Модернизация на жп линията София – Пловдив”. Той е включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ), Приоритетна ос І – Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси.

Железопътната линия е и една от първите, построени в България. Въведена е в експлоатация през 1873 г. През годините са правени частични преустройства, като през 1962 г. линията е изцяло електрифицирана, а през 1983 г. е завършено нейното удвояване.

С успешното реализиране на проекта се постига  модернизирането на железопътната линия за движение на влакове със скорост 160-200 км/ч., изграждането на системата  ERTMS (Европейска система за управление на влаковото движение), както и по-високо ниво на безопасност на влаковото движение.

Позиция 1 „Модернизация а железопътната отсечка Септември-Пазарджик“ възлиза на 57 083 580,24 лв. без ДДС, а изпълнител е Консорциум „Свителски – РВП Кьоне”.  Модернизирани са 37 км разгъната дължина железен път и 53 км контактна мрежа. Ремонтирани и модернизирани са 10 моста.

Стойността на Позиция 2 „Модернизация на железопътния участък Пазарджик-Стамболийски“  е 49 842 820,26 лв. без ДДС.  Изпълнител: ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура”. Модернизирани и ремонтирани са: железен път – 39 км разгъната дължина, 55 км контактна мрежа и 4 моста.

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Обновените отсечки са открити от главния ревизор на ДП НКЖИ инж. Бисер Минчев.

Коментари