България Институции Общество

Приключва проекта за модернизация на 4 пътни надлеза по линията Септември-Пловдив

Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ организира церемония по „Рязане на лента“ за приключване на строително-монтажните дейности по проекта за модернизация на железопътния участък Септември–Пловдив с изграждане на 4 броя пътни надлези. Те са на територията на Пазарджишка и Пловдивска области – в село Ковачево, село Триводици, град Стамболийски и село Златитрап (гара Тодор Каблешков).

Официалната церемония за приключването на проекта ще се проведе на 17 май 2018 г. от 11.00 часа непосреднствено пред пътния надлез в района на гара Стамболийски, град Стамболийски.

Изграждането на пътните съоръжения се осъществява по проект: „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя железопътни надлези”, Договор № BG16M1OP001-1.001-0002-C01 по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 19 998 000 лева, от които 16 998 300 лева – безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС и 2 999 700 лева като национално финансиране.

В церемонията по „Рязане на лента“ ще участват представители на ДП НКЖИ, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения, кметовете на заинтересованите общини, изпълнители на строително-монтажните дейности и на строителния надзор, медии и граждани.

 

 

 

 

Коментари