Институции Общество

Прием на данъчни декларации в пощенските клонове на областта

Пазарджик От НАП Пловдив, офис Пазарджик съобщават, че годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО ще се приемат в пощенските клонове на Български пощи в градовете  Пазарджик,  Панагюрище,  Пещера,  Велинград и Септември. Обучени служители ще приемат и съдействат при подаването на декларациите.  За услугата клиентът ще заплати такса в пощенските клонове от 1,20 лв.

 

Формуляри на годишните данъчни декларации, клиентите могат да получат в пощите след 10 февруари.

Декларации освен в офисите на НАП и пощенските клонове могат да се подадат по електронен път с електронен подпис /КЕП/ или с персонален индентификационен номер /ПИК/ издаден от НАП.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 

Коментари