Общество

Преходът към първи клас тема на дискусия в КСУДС

Пазарджик Дискусия по повод провеждането на кампания „Заедно на училище” ще се проведе на 20 септември в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик.

 

Тя се организира от от Консорциум „Алианс за социално развитие” и КСУДС, гр. Пазарджик, и е насочена към прехода на децата от предучилищна възраст към първи клас, към техните родители и учители. Целта е да бъде повишена чувствителността на възрастните към адаптирането на децата в училищната среда, създаването на доброжелателна атмосфера, както и да бъде насочено вниманието на малките ученици към учебния процес чрез проява на разбиране и създаване на интерес от страна на родители и учители.

Коментари