Институции

През 2016 г РИОСВ–Пазарджик наложи глоби и санкции за близо 150 000 лева

Пазарджик През 2016 г. РИОСВ–Пазарджик наложи глоби и санкции за нарушаване на екологичното законодателство за близо 150 000 лв, сочат обобщени данни от дейността на инспекцията. През годината експертите извършиха 1170 планови и извънредни проверки на 997 обекта.

 

За установени нарушения и несъответствия са издадени 550 предписания, съставени са 36 акта, наложена е една текуща месечна санкция и са издадени 43 наказателни постановления в общ размер 146 600 лв. Събраните през 2016 г. суми от наложени глоби и санкции са на стойност 109 809 лв.  От тези средства –  50 420 лв. са постъпили в бюджетите на общините, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.

Подобрена ефективност на контролната дейност отчита през последната година екоинспекцията в Пазарджик. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани.  На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени  81 сигнала. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции.

Коментари