Общество

През юни започват проверки по басейни и язовири

Пазарджик През месец юни, Областната комисия по водно-спасителна дейност, председателствана от директора на РЗИ д-р Фани Петрова, започва контролна дейност по изпълнението на заповедта на областния управител за намаляване на водните инциденти в област Пазарджик.

 

При контрола ще бъде проследено спазването на няколко основни изисквания: сформирани ли са общински комисии по водно-спасителна дейност, извършени ли са проверки на състоянието на водните площи и  обезопасяването им, и представени ли са протоколи с констатации от проверките; спазва ли се Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи  за наличие на обозначителни табели: указателни, забранителни и предупредителни.

В периода 12-17 юни Областната комисия по ВСД ще извърши проверки на водните площи – язовири и микроязовири, а от 10 до 19 юли – на плувните басейни.

В област Пазарджик  като обекти с обществено предназначение са регистрирани 101 плувни басейна. От тях 65 са открити басейни, а 36 са закрити.

Преди началото на активния летен сезон всички собственици на басейни получават типови предписания от РЗИ с подробни указания, касаещи максималното им обезопасяване.

Основните изисквания са басейните да имат регистрация, да са осигурени с водноспасителни кадри с необходимото оборудване и свидетелства за правоспособност, собствениците да представят протоколи от анализи на  водата по микробиологични и химични показатели, удостоверяващи нейните качества, и документ за извършени от лицензирана фирма обработки на теренните площи около басейните.

Коментари