Общество

Предстои семинар по проект „Фото момент“

На 19.07.2022 г. ще се проведе семинар „Как да представим нашето изкуство и как да ни забележат“ за младежи на възраст 15-29 г. по проект „Фото момент/ Photo moment“

 

На събитието ще се предостави информация за целта на проекта и дейностите, които се провеждат. В пряка работа с младите хора ще бъдат засегнати следните теми, свързани с:

  • акценти и анализи от творческата работилница;
  • спецификите и методите на публикуване на снимки в интернет пространството – авторски права и други;
  • как да направим видимо нашето изкуство и да ни забележат;
  • маркетинг подходи как да станем забележими в социалните медии;
  • начини на разгласа – с реклама и външни връзки или „пиар“;
  • споделяне на добри практики, полезни за участниците.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепяща среда, създаване на условия и насърчаване на интереса на младите хора към творчество и култура за развитие на личностна и професионална реализация чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за устойчива промяна в поведенческите модели.

„Фото момент / Photo moment“ се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по проект към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и  култура“

facebook:  Фото-момент-Photo-moment


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, по Договор № 25-00-8/28.03.2022 г. Съдържанието на публикацията е отговорност на Фондация Ви Арт, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.

 

Коментари