Общество

Предстои заключителна пресконференция по проект Фото момент/ Photo moment

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект

Фото момент / Photo moment

 

На 29.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, бул. „България“ 57 ще се проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Фото момент/ Photo moment, който се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2021-2025), Тематична област 3 „Свободно време, творчество и  култура“.

Осъществени дейности по проекта с младежи на възраст от 15 до 29 години:

  • Организирана творческа фотографска работилница
  • Организирана семинар „Как да представим нашето изкуство и как да ни забележат“
  • Организирана фотоизложба
  • Издадена фото книга с авторски фотографии

 

Общата цел на Проект „Фото момент / Photo moment“ бе осигуряване на подкрепяща среда, създаване на условия и насърчаване на интереса на младите хора към творчество и култура за развитие на личностна и професионална реализация чрез включване в дейности за осмисляне на свободното им време и за устойчива промяна в поведенческите модели.

 


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, по Договор № 25-00-8/28.03.2022 г. Съдържанието на публикацията е отговорност на Фондация Ви Арт, като ММС не отговаря за начина на използване на информацията.

Коментари