Общество Спорт

Предстои заключителна пресконференция по проект „Ние се движим“

Написано от ПЗИНФО

П О К А Н А

 

ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ”

ВИ КАНИ НА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ “НИЕ СЕ ДВИЖИМ“,

КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 29.10.2018 г. от 11:00 ч.

В ОФИСА НА ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ” НА АДРЕС:

ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ “ №57

 

ПРОЕКТ “НИЕ СЕ ДВИЖИМ“ ДОГОВОР № 25-00-32/06.06.2019 г. ИЗПЪЛНЯВА СЕ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА

НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2019 ГОДИНА НАПРАВЛЕНИЕ 3 КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ“

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на проект «НИЕ СЕ ДВИЖИМ», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

 

Коментари