Институции Общество

Представят дейности по проект за обезвреждане на излезли от употреба пестициди

DCIM101GOPRO
Написано от ПЗИНФО

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС отправя покана към гражданите и обществеността за участие в Информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, което ще се проведе на 14 октомври 2019 г., от 09:30 ч. до 14:00 ч., в конферентната зала на хотел ТРАКИЯ гр. Пазарджик, пл. „Възраждане“ № 1.Ще бъде представена обща информация за проекта, същността и основните дейности, както и основните цели и ползи от реализирането му.

Сн. архив

Коментари