Култура

Представителството на СБХ Пазарджик преизбра досегашния си председател Маргарита Иванова

Пазарджик

Представителството на СБХ Пазарджик преизбра Маргарита Иванова за свой председател.

Отчетно-изборното събрание е проведено на 4 ноември. Маргарита Иванова е представила доклад за изминалия мандат  от месец май 2011 до месец октомври 2016 година. Художникът Константин Асенов е окачествил работата на досегашното ръководство като много активна, с много пленери и изложби в Пазарджик и други градове в страната. Неговото изказване е подкрепено и от останалите присъстващи на събранието. След кратки дебати докладът е приет с мнозинство. 

За председател на Представителството на СБХ Пазарджик за следващия петгодишен мандат е предложена и единодушно избрана отново Маргарита Иванова. За членове на ръководството са избрани Здравко Здравков и Петър Бажлеков. 

 

Коментари