Институции Общество

Представители на АИКБ се срещнаха с местния бизнес

Пазарджик Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи пред членовете си в Пазарджик инициативите за подобряване на бизнес климата в България. АИКБ е най-широко представителната на национално равнище организация на работодателите и през последните 20 години работи в полза на българския бизнес. АИКБ е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, утвърдена като говорител на реалния производствен сектор и единствен представител на интересите на публичните дружества и компаниите.  В област Пазарджик в нея членуват около 80 фирми. Близо 20 от тях участваха днес в срещата с Бойко Недялков – член на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и Ташка Габровска от МТСП.

 

На пресконференция преди срещата Бойко Недялков представи приоритетите в дейността на АИКБ, целите и задачите й. Той припомни протестите на бизнеса срещу добавката „Задължение към обществото“ в цената на електроенергията. Припомни и това, че АИКБ е и срещу произволното увеличаване на минимална работна заплата, която сега е административно наложена и напълно необоснована с икономически резултати или брутен вътрешен продукт (БВП). Недялков допълни, че за периода 2010-2014 г минималната заплата е нараснала с 42%, докато ръстът на БВП е едва 15%. Припомни също и позицията на АИКБ срещу допълнителното заплащане за клас прослужено време и срещу платения годишен отпуск на майките след двете години отпуск по майчинство. Сред  сериозните успехи в отстояването на интересите на бизнеса е плащането на ДДС на касов принцип, а не да плащат само тези, които са реализирали продукцията си. В постоянната кампания на АИКБ срещу сивата икономика с конкретни цели функционира Национален център Икономиката на светло, а резултатите от работата показват свиване на сивата икономика между 2010-2014 г. с почти 4% пункта. За това допринасят и еднодневните трудови договори, чийто брой в областите Пазарджик и Пловдив е един от най-високите в страната. Сред проблемите, които местният бизнес сочи пред АИКБ е липсата на кадри – основно в технически и инженерни специалности.

Коментари