Общество

Предприемачите с дарение от 31150 лв.

Написано от ПЗИНФО

В рамките на пет дни благотворителната кампания, инициирана от членове на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, събра дарения в размер на 31150 лв. В кампанията се включиха както членове на Сдружението, така и граждани. Средствата бяха разпределени между три здравни заведения: „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“, ЦСМП – ПАЗАРДЖИК и МБАЛ „ХИГИЯ“ – за закупуване на предпазни средства и медицински пособия, необходими за лечението и защитата от коронавирус COVID – 19. Отделно, по волята на един от дарителите, беше закупена апаратура на стойност 10 хиляди лева за „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД.

„От името на Сдружението на предприемачите искам да благодаря на всички бизнесмени и граждани, които въпреки тежкия момент, в който всички се намираме, въпреки икономическата криза, която вече усещаме, откликнаха на призива ни да осигурим защита на лекарите и медицинския персонал и да гарантираме по-добри възможности за лечение на гражданите. Бизнесът преживява тежък период, но Сдружението ни показа, че сега е моментът да бъдем единни и да подкрепим тези, които са на първа линия в борбата със заболяването. Моето аплодисменти днес са за дарителите, за хората с големи сърца!“ Това заяви председателят на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик Димитър Събев.

Най-голяма част от събраните средства – 18 хиляди лева, бяха предоставени на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“, като в договора е залегнало изискването да се закупят материали и апаратура по заявка на завеждащата Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева. Това включва аспирационни помпи, инхалатори, бактерицидни лампи, монитори за отчитане жизнените показатели на болни, а също и предпазни средства. Договорът обвързва здравното заведения да осигури максимална прозрачност и да предостави публично информация за закупената техника. За нуждите на ЦСМП – ПАЗАРДЖИК днес бяха закупени 2 хиляди броя санитарни маски, 90 броя маски FFP2, 500 бр калцуни и 200 броя ръкавици – на обща стойност 5005 лв. Предпазните материали ще бъдат доставени през следващите дни. Тъй като след старта на кампанията беше обявено решението на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, всички здравни заведения да се подготвят за прием на болни с COVID-19, Управителният съвет на Сдружението взе решение остатъкът от събраните средства – 8145 лв, да бъде предоставен на МБАЛ „ХИГИЯ“ – за предпазни средства и апаратура, с ангажимент да предостави публично информация за закупеното със средства от дарението. Извън тези средства, които постъпиха в банковата сметка на Сдружението, по волята на един от дарителите – „Иванов и синове“ ООД – с предоставените от дружеството 10 хиляди лева бяха закупени апарати за обдишване за „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД.
Кампанията на Сдружението на предприемачите беше обявена със срок до 30 март, но ако след днешния ден по сметката на Сдружението постъпят нови дарения, те ще бъдат предоставени на здравни заведения, за да осигурим необходимата защита на медицинския персонал, както и да подпомогнем лечението на заразените с вируса, заяви още Димитър Събев.

Списък на дарителите
ИМЕ РАЗМЕР на дарението в лева
1 Тракийска зора ЕООД – Александър Стойчев Миндачкин 500
2 Ангел Стоилов Бакалски 500
3 ЕТ Благой Ангелов – КОЛОРАДО 1000
4 Георги Николов Велев 1000
5 Делчо Стайков Генчев 500
6 ДЕ ПЛЮС ЕООД – Димитър Цвятков Събев 1000
7 Евтим Николов Янев 1000
8 Иван Димитров Неделчев 1500
9 Иван Неделев Топузов 1000
10 ИВАНОВ И СИНОВЕ ООД Иван Стоянов Иванов 1000
11 Младен Костадинов Младенов 1000
12 Нишан Артин Бъздигян 5000
13 ПМ ПАРФЮМИ ЕООД Петър Ангелов Цветков 500
14 Петър Георгиев Христов 1500
15 МЕТАЛИКА ООД – Роман Цветанов Цветков 3000
16 Станоя Атанасов Пипонков 500
17 Стефан Александров Марков 600
20 Христо Костадинов Димов 500
21 Пътстрой ООД – Христо Борисов Комсийски 1000
22 Костадин Мандаджиев 1000
23 НОТАРИУС Веселина Георгиева Гагова 2000
24 Благомир Събев Кацаров 50
25 Стоян Петров Бабачев 200
26 Федя Иванов Бузник 500
27 Николай Райков Терзийски 500
28 БРОКС – клон Ивайло ООД 2000
29 ВЕС – АГРО 2002 ЕООД 1000
30 Марко Янков Карлюков 100
31 Невена Иванова Карагьозова 50
32 Георги Спасов Георгиев 150
33 КАБЛЕ СИСТЕМС ЕООД 500
34 СИНХРО ООД 500

ОБЩО 31150

Коментари