Институции

Предотвратени замърсявания, почистени сметища и спасени птици отчита РИОСВ през май

Пазарджик Експертите от РИОСВ–Пазарджик извършиха 114 проверки на 103 обекта. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения и предприемане на превантивни мерки.

 

В резултат от извършената контролна дейност е прекратено изтичане на отпадъчни води от свинекомплекса в с. Априлци към р. Елшишка. Почистени са нерегламентирани сметища и десетки замърсени с отпадъци терени, прекратено е нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от рехабилитацията на железопътно трасе, преустановена е нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали от дружество в с. Говедаре.  Спасени са четири бедстващи защитени птици – щъркел и три горски ушати сови.

За констатирани административни нарушения са съставени два акта по Закона за водите: на собствениците на мандра в с. Карабунар, община Септември – за лоша поддръжка на пречиствателните съоръжения и на собствениците на рибарник във Велинград – за неизпълнение на предписание и заустване на отпадъчни води без разрешително. Акт е съставен и по Закона за опазване на околната среда, на собствениците на обект за производство на млечни продукти в гр. Стрелча, заради неизпълнение на предписание на РИОСВ.

РИОСВ Пазарджик

Коментари