Институции

Предлагат регионална програма за заетост за 401 работни места

Написано от ПЗИНФО

Комисията по заетостта ще представи в МТСП за утвърждаване проект на Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година. Заместник областният управител Петя Цанкова и главният секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов проведоха днес заседание на Областната комисия по заетост, на което беше съгласувана Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 г. В заседанието участваха директорите на петте Бюра по труда в областта, директорът на Областна инспекция по труда, представители на: Регионална служба по заетостта Пловдив, на общините и на синдикатите.

Проектът съдържа предложение за разкриване на 401 работни места, от тях 398 за 6 месеца, както и по 1 работно място, съответно, за 5, 4 и 3 месеца заетост, всички на пълно работно време от 8 часа. Те са, практически, 4 пъти повече, сравнено с 2021 година. Проектните предложения за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС 265/2022г., постъпили от 12-те общини на областта и Областна администрация, са за:

Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – 90 лица;

Безработни над 50-годишна възраст – 113 лица;

Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход) – 69 лица;

Хора с увреждания – 26 лица;

Продължително безработни лица – 26 лица;

Лица извън работната сила, желаещи да работят – 17.

Разпределението по общини на съгласуваната заетост е, както следва: Община Велинград – 70, Община Сърница – 45, Община Ракитово – 42, Община Септември – 23, Община Пазарджик – 38, Община Лесичово – 38, Община Брацигово – 23, Община Батак – 31, Община Панагюрище – 20, Община Пещера – 19, Община Стрелча – 11, Община Белово – 3, а така също и Областна администрация Пазарджик – 2.

Проектът на Регионална програма за заетост – 2022 предвижда субсидирана заетост за работни места, предоставени от социални партньори от бизнеса. В общините Септември, Белово, Панагюрище и Стрелча ще бъдат разкрити още общо 36 работни места (9% от общия брой, предвиден за област Пазарджик).

Постъпилите предложения изискват за удовлетворяването им финансови средства за субсидирана заетост общо в размер на 2 112 000 лева и изпълват определената за Област Пазарджик квота от 2 112 023 с минимален остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година и партньорите им от бизнеса ще вложат в изпълнението общата сума от 29 460 лева – основно за разходи за инструменти, работно облекло, предпазни средства за назначените лица.

Предвижда се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2022 година да се изпълнява в периода от 1 юни 2022 до 30 ноември 2022 г. в над 80 населени места в областта, с очакван резултат от над 300 благоустроени и поддържани обекти на публичната инфраструктура, търговията и услугите.

Коментари