Институции

Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Написано от ПЗИНФО

Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и деветте местни комисии за борба с трафика на хора в страната стартират ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Тя цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото по отношение на механизмите за въвличане в трафик на хора, както и да насочи вниманието му към начините за предпазване от попадане в риск и осигуряване на безопасна трудова миграция.

Влошената икономическа ситуация и нарастващата безработица в резултат на пандемията от COVID-19 създават реални предпоставки за приемане на рискови „възможности” за трудова реализация и подценяване на съмнителни предложения за работа.

Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик Ви съветва да бъдете изключително внимателни, ако заминавате да работите извън България. Информирайте се обстойно за всяка една стъпка, преди да вземете окончателно решение за отпътуване. Много често първоначалните обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията – дори да нямате документи.

В рамките на Кампанията предстои провеждането на онлайн кръгла маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, с участието на представители на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, ИА „ГИТ“, Агенция по заетостта, Служби по трудови и социални въпроси, Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, районни и окръжни прокуратури, синдикални и неправителствени организации; онлайн обучения на ученици; информационни сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, с подкрепата на Бюрата по труда; участие в 20-то издание на „Национални дни на кариерата“, организирано от JobTiger; онлайн обучения на специалисти, имащи отношение към проблемите, свързани с трафика на хора; разработване на специализирани информационни материали, както на български език, така и на английски и руски език за чуждестранни граждани, работещи сезонно по черноморските и зимни курорти и др.

Повече за явлението „трафик на хора“ ще научите на интернет страниците на Националната комисия за борба с трафика на хора: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код);

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 09:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg;

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg;

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ 0800 20 100

ИА „Главна инспекция по труда“: Гореща телефонна линия – 0700 17 670;

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747;

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

 

 

Коментари