България Институции

Прахосмукачка робот донесе санкция на голяма верига магазини за техника

Снимка:КЗП
Написано от ПЗИНФО

Върховният административен съд потвърди заповед на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за забрана на нелоялна практика на голяма верига за техника, която е продавала роботизирана прахосмукачка, без да информира своевременно клиентите, че не е предназначена за почистване на черни настилки, тъй като може да не функционира правилно. След намесата на контролния орган търговецът е добавил тази важна информация върху етикета на уреда с останалите му съществени технически характеристики.

Проверката на КЗП е по повод жалба на потребител, който е закупил въпросната прахосмукачка на стойност 679,00 лв. от „Техномаркет България“ АД и е установил, че по време на работа тя не заобикаля мебелите, а се блъска в тях, което е необичайно. Затова се е свързал с производителя, който го информирал, че продуктът не може да се ползва на черен под, тъй като той смущава сензорите.

По думите на потребителя при продажбата той не е бил запознат нито чрез етикета, нито от служителите на търговския обект с тази важна техническа характеристика. Информацията за това, че роботът не е подходящ за употреба на черен под се съдържа единствено в инструкциите за употреба, които са запечатани в кашона и следователно – достъпни за клиентите едва след покупката. Това е констатирано и от инспекторите на КЗП – че никъде в магазина не е представена по ясен и разбираем начин инструкция за ползване, комплектовка и поддръжка на продукта, за което на търговеца е съставен акт.


Съвети към потребителите:

При покупката на електрически уреди изисквайте информация за съществените им характеристики

Настоявайте за инструкции за употреба и поддръжка

Непременно се запознайте с указанията на производителя за въвеждане в експлоатация, ползване и поддържане на уреда и ги спазвайте стриктно, за да го ползвате по-дълго време 

Препоръки към търговците:

Вие сте длъжни по закон да информирате клиентите си преди продажбата за всички съществени характеристики на предлаганите уреди

Инструкциите за ползване и поддръжка на уреда също следва да са достъпни за потребителя преди покупката

Информацията следва да е пределно ясна и на български език.

Коментари