Общество

Правят първа копка за обновяването на ПГСС „Царица Йоанна“

Пазарджик Утре ще бъде направена първа копка, с която ще бъде поставено началото на дейностите по ремонт и обновяване на ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус №2, съобщава Община Пазарджик. Те се реализират в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева са национално съфинансиране, а 1 105 000 лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Фирмата изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи е „ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София. Стойността на СМР е 841 250,00 лв. без ДДС.

Коментари