Институции Общество

Правителството промени статута на собственост върху 21 дка в община Панагюрище за пречиствателна станция

София

Правителството промени от частна в публична държавна собственост статута на имоти, предоставени за управление на МРРБ.

 

Двата терена с обща площ 21 дка се намират в местността „Лойна могила“, община Панагюрище, и са необходими за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода и експлоатационна сграда на язовир „Луда Яна“.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари