Общество

По празниците сме изразходили по-малко ток отколкото през 2014-та

EVN tabela
Написано от ПЗИНФО

Диспечерските данни на дружеството показват, че общо за периода 24 декември – 27 декември 2015 г. клиентите на дружеството са консумирали общо 98 548 000 киловатчаса електроенергия. Тези стойности са близки до потреблението през тези дни на 2014 г., когато са консумирани общо 100 122 000 киловатчаса.

Върховият товар през отминалите празнични дни е регистриран на 24 декември 2015 г., когато е бил 1 447 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. За сравнение върховият товар за този период на 2014 г. е регистриран на 27 декември 2014 г., когато е бил 1 456 MW (мегавата).

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат следните фактори:
– режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
– състояние на жилищната сграда/имот
– налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
– външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%.
– вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност,
– брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Специалистите в диспечерските центрове на EVN България осъществяват денонощен мониторинг на мрежата. Общо 75 дежурни екипа на EVN България са в постоянна готовност да работят при зимни условия за нормализиране на захранването в случаи на необходимост. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника./EVN/

 

Коментари