Общество

По-малко работещи в областта през третото тримесечие на годинатад

Пазарджик

Намаление на работещите хора в областта показват основните резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2016 година.

 

Прессъобщение на ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания – Пазарджик” показва, че общия брой на заетите лица намалява с 4.6% в сравнение с второто тримесечие на тази година, а спрямо третото тримесечие на миналата – с 4.2%. Заетите лица на 15 и повече навършени години е 104.6 хиляди, от които 58.1 хиляди са мъже, а 46.5 хиляди – жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 година е 46.9% ( при 49.9% за страната). По този показател област Пазарджик е на 15-то място в страната.

Работещите между 15 и 64 навършени години също намаляват в сравнение с както с второто тримесечие на тази година, така и в сравнение с третото тримесечие на 2015 година, съответно с 3.6%. в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. този коефициент намалява с 2.2 процентни пункта.

Коментари