Общество

По-малко нови жилищни сгради в експлоатация през третото тримесечие

Пазарджик По-малко въведени в експлоатация жилищни сгради с повече построени в тях жилища отчита в област Пазарджик Териториално статистическо бюро – юг. Данните са предварителни и показват 14 въведени в експлоатация жилищни сгради, което е с 12.5% по-малко спрямо съответното тримесечие на предходната година.

 

Новопостроените жилища в тях са 135, като пък е повече със 136.8% сравнение със същия период на 2015 г. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през тазгодишното трето тримесечие 78.6% са със стоманобетонна конструкция.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (51.9%), а най-нисък на тези с пет, шест и повече стаи (по 0.7%). Останалите жилища са с по две стаи. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2016 г. е 13 250 кв. м, или със 116% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Жилищната площ също се увеличава (със 123.6%) и достига 8 239 кв. метра.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните.

Коментари