Институции

По-малко захар в бебешките храни искат евродепутатите

Предложение за правила на ЕС, които биха позволили бебешките храни да продължат да съдържат до три пъти повече захар от препоръчаното от Световната здравна организация, беше блокирано от Европейския парламент в сряда, тъй като не защитават пеленачетата и малките деца от затлъстяване. Вместо това, евродепутатите настояват за намаляване на съдържанието на захар до препоръчаните от СЗО стойности.

„Днешният вот е важна стъпка за осигуряване на правила на ЕС за бебешките храни, за които здравето да е първостепенен приоритет. Предложението на Комисията щеше да разреши бебешките храни да съдържат значително по-високи нива на захар от препоръчаните от Световната здравна организация. Въвеждането на такива високи нива на захар в храните, особено в толкова ранна възраст, щеше да допринесе за повишаване на равнищата на детско затлъстяване и би могло да се отрази на развиващите се вкусови предпочитания при децата. Особено за кърмачета и малки деца добавената захар трябва да бъде сведена до минимум“, каза Кийт Тейлър (Зелените, Великобритания), който беше изготвил възражението.

Евродепутатите считат, че предложението на Комисията „противоречат на всички здравни съвети, отправени от Световната здравна организация (СЗО) и от научните комитети в държавите членки, които препоръчват значителни намаления в общата консумация на захар…“.

СЗО препоръчва ограничаване консумацията на захар до по-малко от 10% от общата енергийна стойност. Въпреки това, предложението на Европейската комисия продължава да позволява 30% от енергията в бебешките храни да се осигуряват от захар (7,5 g захар/100kcal са равни на 30 kcal от захар в 100 kcal енергия).

„Като има предвид, че в момента лошият режим на хранене е основната причина за заболяване и смъртност в световен мащаб — по-голяма от тютюна, алкохола и липсата на физическа активност, взети заедно“, „максимално позволеното ниво на захар следва да бъде значително понижено, в съответствие с препоръките на СЗО“, казват още евродепутатите.

Евродепутатите са на мнение също така, че от предпазливост нови технологии като ГМО и нанотехнологиите, чиито дългосрочни рискове не са все още известни, трябва да бъдат забранени за тези храни.

Етикетиране

Евродепутатите смятат, че етикетирането и пускането на пазара на преработени бебешки храни следва да се изяснява, че тези продукти не са подходящи за използване от деца на възраст под 6 месеца и не следва да са в ущърб на препоръката за храненето на бебетата изключително с майчино мляко през първите шест месеца.

Следващи стъпки

Възражението беше прието с 393 гласа „за“, 305 „против“ и 12 „въздържал се“, с което законодателното предложение беше върнато за преразглеждане.

Коментари