Институции

По график ще се спира водата в община Белово

che6ma-voda
Написано от ПЗИНФО

Белово

Поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "ВиК – Белово" ООД се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, съобщават от водното дружество. Ео и графика за спиране на водата:

– от 00.00ч до 24.00ч на 09.07.2019г. за селата Мененкьово и Момина Клисура;
– от 00.00ч до 24.00ч на 10.07.2019г. за селата Голямо Белово и Дъбравите;
– от 00.00ч до 24.00ч на 12.07.2019г. с. Габровица и с. Сестримо;
– от 00.00ч до 24.00ч на 11.07.2019г. за селата Малко Белово, кварталите Разсадника в гр. Белово и град Белово;

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.

Жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

При въпроси от Ваша страна можете да контактувате с ВиК-Белово на e-mail: office@vikbelovo.org и на тел. 03581/21-50

Коментари