Институции Общество

По-високи резултати за седмокласниците от областта на НВО

Написано от ПЗИНФО

Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VІІ клас се проведе в 75 училища в област Пазарджик на 19 юни и на 21 юни 2024 г.

Проверката и оценката на изпитните работи бе извършена в електронна среда от регионални комисии, като изпитните работи на седмокласниците от цялата страна са разпределени за проверка на случаен принцип.

На НВО по български език и литература се явиха 1918 ученици.

Средният брой точки от НВО по български език и литература е 49,47 точки (от 100 възможни) за училищата в област Пазарджик. Наблюдава се повишаване на средния резултат през настоящата учебна година спрямо миналата на регионално ниво, когато точките са били 48,04. Средният резултат на национално ниво е 54,6 точки.

От 95 до 99,5 точки  са постигнали 5 седмокласници от нашата област от следните училища: I ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик (2), като от това училище е и ученичката, постигнала най-висок резултат от 99,5 точки, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик (1), ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ (1) и ОУ „Христо Ботев“, гр. Велинград (1).

Най-висок резултат по български език и литература в училища с над 20 седмокласници са постигнали учениците от ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик – 79,19 т., ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик – 70,56 т., ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик –69,99 т., I ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик – 68,44 т. и СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград – 64,86 т.

На НВО по математика се явиха 1913 ученици.

Средният брой точки на НВО по математика за областта е 37,53 точки, като седмокласниците през тази учебна година са се представили по-добре и резултатът им е по-висок спрямо 2023 година със 7,99 точки. Средният резултат по математика на национално ниво е 42,9 точки.

На НВО по математика от 95 до 100 точки са постигнали 21 ученици: от ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик (17), като от това училище е и ученикът, постигнал 100 точки,  ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ (2),  I ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик (1) и СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище (1).

Най-висок резултат по математика са постигнали седмокласниците от ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик – 87,21 т., ОУ „Васил Левски“, с. Грашево – 64,13т., ОбУ „Васил Левски“, с. Кръстава – 62,26 т., СУ „Христо Смирненски“, с. Света Петка  – 57,88 т. и ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик – 56,57 т.

На национално външно оценяване по чужд език по желание (английски език) се явиха 111 ученици от седми клас от 16 училища и постигнаха отлични резултати.

Средният брой точки на регионално ниво е 89,99 точки. Пълни 100 точки са постигнали 11 ученици от следните училища: ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Пещера (4), ОУ „Двайсти април“, гр. Панагюрище (2), СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище (2), ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище (1), СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик (1) и ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик (1).

След подробен и задълбочен анализ на училищно, регионално и национално ниво на резултатите от НВО за 2023 – 2024 учебна година, както и на дефицитите в знанията и уменията на учениците, ще се планират адекватни мерки за повишаване на постиженията им по български език и литература и по математика през следващата учебна година.

Коментари