Общество

По-високи приходи в хотелите през май отколкото през 2015-та

Пазарджик Граждани от Русия са реализирали най-много нощувки от чужденците, избрали престой в пазарджишки хотели през месец май, сочат данни на Териториално статистическо бюро – юг.

 

През този месец в областта са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 992, а на леглата – 4 074. В сравнение с май 2015 г. общият брой на местата за настаняване не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 3.4%. Регистрираните нощувки през тазгодишният май е 41 338, , което е с 22.4% повече в отколкото през май 2016 г. Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди. 90.7% от нощувките на чужди граждани и 84.6% от тези на българи, са реализирани в тези категории места за настаняване. 20.3% от чуждите граждани са били от Русия, следвани от Израел – 16.1% и бившата югославска република Македония – 10.6%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2016 г. е 35.2%. Приходите от нощувки достигат 1 963 927 лв., или с 30.2% повече в сравнение с май 2015 година.

Коментари