Институции Общество

По-висока заетост в областта през 2019 година отчита статистиката

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик С 5.3 процентни пункта е нараснала е нараснала заетостта на населението в областта между 15 и 64 години през 2019 година, в сравнение с тази през 2018 година, показват данни, предоставени от Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик“. През наблюдавания период икономически активните лица в тази възраст са били 118.9 хиляди, или 72.9% от населението в тази възраст. Общият брой на заетите достига 116.2 хиляди, или 53.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетостта на тези между 15 – 64 навършени години е 69.1% (74.4% за мъжете и 63.5% за жените) – с 5.3 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година. С 3.2 % по-висок е коефициентът на заетост във възрастовата група 55-64 навършени години. Безработните лица са 6.3 хиляди. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 5.1%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 44.1 хил., от които 18.4 хил. са мъже и 25.7 хил. – жени. Работещите с висше образование са 23.1 хиляди (77.6%), със средно образование – 71.7 хиляди (60.7%) и с основно и по-ниско образование – 21.4 хиляди (31.7%).

Коментари