Култура Общество

Почитаме Св.Св. Кирил и Методий

Пазарджик

На днешния 11 май почитаме Св.Св. Кирил и Методий. Двамата братя, на които дължим азбуката си, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старобългарски и разпространението на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. На 30 декември 1980 г. Папа Йоан Павел ІІ ги обявява за съпокровители на Европа. Православната църква ги почита като едни от светите Седмочисленици, заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

787 жители на община Пазарджик носят имената на двамата братя. Имен ден имат Кирил, Кирилка, Кирила, Методий, Методи. Кирил и Методи са най-разпространените имена сред празнуващите днес. Кирил се казват 523-ма, а Методи – 233.

В днешния ден празник имат също градовете Ловеч и Шумен. 11 май е още Ден на библиотекаря и Световен ден на молитвата.

Коментари