Институции

Посмъртно признание за съдия Веселин Петричев

Написано от ПЗИНФО

Съдийската колегия на висшия съдебен съвет прие решение  за посмъртно удостояване на Веселин Петричев като съдия в Районен съд – Велинград с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“. Предложението е направено от председателя на Окръжен съд Пазарджик.

На 30 декември съдия Петричев напусна този свят едва на 52 години. Доказан професионалист, уважаван съдия, който остави трайна следа в правораздаването във Велинград и Пазарджик.

Коментари