Институции Общество

Последен ден за подаване на коригираща декларация и ГФО

Написано от ПЗИНФО

Днес – 30 септември е последният ден за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.Днес изтича и срокът за  публикуване на ГФО от всички търговски дружества, еднолични търговци и кооперации, които са извършвали дейност през 2019 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg

Коментари