Институции Общество

Последен ден да променим вида на осигуряването

Написано от ПЗИНФО

Днес 31 януари е последният ден, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си.  Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор/./НАП/

Коментари