Политика

Поредната сесия на ОбС започна със скандал и остри реплики

Пазарджик Със скандал започна днес редовната сесия на Общински съвет – Пазарджик. Преди гласуването на дневния ред съветникът Чавдар Чавдаров поиска да прочете декларация от името на групата съветници на НФСБ и Народен съюз, с която възразяват срещу начина на определяне на дневния ред в ОбС – Пазарджик.

 

Докато вземе думата за четене, колегата му от същата група Благо Солов размени остри реплики с председателя  на ОбС Хари Хараламбиев, започнали от ултиматум на Хараламбиев, че ще го отстрани от залата, преминали през покана за покайване, определения като игра на сърдити старчета, още една покана за добавяне на определени книги към трите вагона вече прочетени и през въпроса наличие или липса на демокрация има в Пленарна зала.

Чавдаров все пак прочете декларацията, в която поведението на председателя на ОбС Хари Хараламбиев се определя като безпрецедентно, незаконосъобразно и недопустимо за това, че не е допуснал в проекта за дневен ред предложението за свикване на местен референдум за тегленето на заема от Община Пазарджик в размер на 15 млн. лева.

Хараламбиев приключи дискусията лаконично: Когато Бойко Борисов в предишното си управление, изтегли заем в размер на 16 млрд. лева, направи ли референдум?

Коментари