Институции

Попов оттегли увеличението на данъците. Направи напълно ново предложение

Пазарджик

Тодор Попов оттегли предложението за увеличаване местните данъци и такси и направи напълно ново предложение: Лицата, които не са си плащали своите данъци и такси могат да го направят, без да им се начисляват лихви и да плащат за принудително изпълнение за периода на задълженията. Освобождаването важи за лица, които изплатят задълженията си от 2005 годинна досега. Не се освобождават лицата, срещу които има актове и образувани принудителни изпълнение. Плащането по този режим може да бъде направено да 31 март 2016-та година.

Ето как Попов мотивира предложението си пред Общинския съвет:

„В началото на всеки мандат се прави равносметка за това какъв ресурс ще е необходим за обезпечаването на публичните услуги. Досега сме увеличавали данъците минимално и към момента те са на едни от най-ниските нива спрямо останалите областни градове. Ако искаме добри общински публични услуги трябва да имаме общински средства.

Стремили сме се и към относителна справедливост. Собствеността е право, а не задължение.

Всеки трябва да преценява да купува леки автомобили и недвижима собственост.

Разчетите, които се предлагат са плод на направен анализ. Винаги съм търсил през годините широка обществена  и политическа подкрепа. Това не се прави на всяка цена, но е необходимо и полезно.

Разговарял съм с почти всички колеги и към разговарял с тях трябва ли да го правим, стремя се към относителен консенсус, да сме убедени, че трябва да го направим.

Стигнах до следния извод:

Този дебат за местните данъци и такси предстои да бъде направен в цялата страна. Ке има нова методика за ТБО, което ще рефлектира върху физическите лица. Досега 70% се поемаше от юридическите лица.

Местната власт, общините многократно са поставяли на вниманието на централната власт, че трябва да се гарантират приходите в местните бюджети. Това с налозите е кърпеж, но не решава проблема с приходоизточника.  Бюджетът се пълни от два ресурса. Първият е данъци. Вторият е наеми, концесии ,продажби, но той вече е изчерпан – каквото са могли общините са продали, отдали под наем.

Не срещнах подкрепата на повечето от колегите, не ми се иска да налагаме това решение.

За това искаме да направим нещо ново – за първи път в Пазарджик. То ще е иновативно. Позволете ми и ми дайте оръжията, с които да работя за да сме още по-ефективни ри събирането на недоборите. Да видим това ще помогне ли.

Но дебатът за увеличаването предстои, той е неизбежен.

Дължат ни около 7 милиона и малко за последните 5 години. Около 3 милиона са абсолютно несъбираеми. Трябва да насочим вниманието към 3-3,5 милиона лева. Много фирми дължат до 50 000 лева, има и немалко задължения на физически лица.

Нашата народопсихология обаче е свързана с това да не си плащаме данъците, но това трябва да бъде направено.

Длъжниците ще бъдат освободени за определен период от време да не плащат лихви върху дължимите данъци-ТБО, данък сгради и МПС. Основните задължения са свързани с такса смет, много по-малка  е стойността на дължимите данък сгради и МПС.

Първите три месеца на годината са най-трудни откъм финанси. Така ще се опитаме да ги стимулираме. Ще им дадем шанс да го направят. Ако ФЛ има задължение от 200 лева и го натоварим с лихви заминал период, съдия изпълнител, това задължение ще скочи двойно. Затова е логично да се направи така стъпка. Ще видим дали ще има ефект и какви средства ще съберем.

Увеличението, което предлагаме ще внесе в хазната е около 1 милион лева годишно.

Има още един инструмент, касаещ недекларираните автомобили в служба „Местни данъци и такси“ и оставаха извън полезрението на местните данъчни. От няколко месеца обаче системата КАТ и общината са свързани, което е установило, че около 14 000 автомобила не са декларирани. Това ресурси, който ще осигури малко над половин милион лева.“

Предложението, с допълнение от групата на ГЕРБ, бе гласувано с подкрепата на местния парламент с изключение на двама, които гласуваха "въздържал се".

 

Коментари