България Институции

Полицейският синдикат с отворено писмо до Бъчварова

ОТВОРЕНО ПИСМО

До г-жа Румяна Бъчварова, вицепремиер иминистър на вътрешните работи

         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  БЪЧВАРОВА,

         Според някои речници значението на думата „съгласувам“ е „вземам решение за нещо, като стигам до единомислие при обсъждането му с друго лице“.
         Изглежда, в речника на българския политически език значението е по-различно – „информирам партньора за вече взето решение и – евентуално –  изслушвам мнението му по въпроса. Без да ми пука за това мнение, разбира се…“.

         За да не бъдем упрекнати в „политическо говорене“, както вече се е случвало, ще се ограничим с тази констатация. Ще пропуснем и някои доста тежки квалификации по адрес на синдикатите в МВР. Ще се спрем единствено на няколко факта.

Факт – от началото на годината на синдикатите в МВР бяха представени два проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР, при това доста различаващи се помежду си.

         Факт – синдикатите в МВР категорично отказаха да дискутират първия проект.

         Факт – по много от текстовете на втория проект  („съгласуван“ с тях и приет от Министерския съвет) синдикатите в МВР имат сериозни и аргументирани възражения.

         Факт – в мотивите към този проект липсват каквито и да е аргументи по ключови за синдикатите в МВР въпроси.

         Тези факти са документирани.
         Документите, които ги потвърждават, са обществено достояние.
         Нещо повече – част от тези документи са адресирани или лично до Вас, или до Ваши заместници.

         Ако не сте ги видели, очевидно има проблем. Този проблем обаче не е Ваш или наш. За съжаление, това е проблем на държавата и обществото.

         В заключение можем единствено да се присъединим към Вашето недоумение „кой човек, който има морал и отговорност, използва неверни факти, за да реализира своята дейност“.

 

 

                                                                  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                                                                  НА СФСМВР

        

Коментари