Институции Общество

Ползваме 5% отстъпка за деклариране и плащане на годишен данък до 31 март

Написано от ПЗИНФО

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране на доходи и плащане на данъци през 2021  година е 31 март.Както вече обяви приходната администрация от 16 март в портала за електронни услуги на НАП са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Крайният срок за обявяване на получените доходите е 5 май, тъй като 30 април е почивен ден.

Коментари