Институции

Полемика за сметопочистването в Пазарджик – съветници питат, какво им отговориха

Снимката е илюстративна
Написано от ПЗИНФО

Общинските съветници от Новото време отправиха четири въпроса към кмета Петър Куленски относно сметопочистването във връзка с обявената обществена поръчка за избор на фирма, която да осъществява сметопочистването на Пазарджик, Мокрище, Ивайло и Главиница:

  1. Кои са „изключителните обстоятелства“ наложили обявяването на поръчката със срок от 24 часа чак на 30 януари 2024 година, след като ВАС е изпратил указания за приключване на предходната такава поръчка още в началото на декември 2023 година?
  2. Защо, въпреки заявките за „прозрачност и светлина“, не обявихте конкурсна процедура, гарантираща най-изгодна цена, а търг, публикуван след края на работния ден и със срок по-кратък от 24 часа?
  3. Вие лично ли се разпоредихте за вида на процедурата или бяхте посъветван от някой “нов експерт”?
  4. Има ли фирма, която е била предупредена за предстоящата процедура, за да може да подготви необходимите документи в невъзможно краткия срок?
Ето и отговорите, които изпратиха от Община Пазарджик:

1. В изрично изпълнение на указанията на ВАС, сме изискали допълнителна информация от участниците, след което, на 17.01 сме взели решение за избор на изпълнител. “Изключителните обстоятелства” са свързани с това, че на 29.01 е постъпила жалба от един от участниците, което не ни е позволило да сключим договор и да осигурим непрекъсваемост на дейностите по сметопочистване и сметоизвозване и след 01 февруари. Ние сме действали категорично в защита на обществения интерес и в изпълнение на задължителните предписания на РЗИ и РИОСВ да извършим необходимите действия за опазване на общественото здраве в условията на грипна епидемия.

2. До момента на подаване на подаване на жалбата (29.01) ние не сме имали никакво основание да обявяваме нова процедура. Краткият срок – по-малко от 72 часа от подаването на жалбата до изтичане на срока на концесията, не ни позволява да проведем друг вид процедура. Цената не ощетява гражданите, напротив. Тя е с ПОВЕЧЕ от 1 МИЛИОН ЛЕВА на годишна база ПО-НИСКА от тази, която Попов е определил, стартирайки процедурата по ЗОП през февруари 2023 г.

3. Решението е взето на база анализ на ситуацията и кратките срокове, като същото е изцяло в защита на обществения интерес, здравето и публичните финанси на жителите на Пазарджик и околните села. И нещо друго – ако бившият кмет не бе постановил едно порочно решение за избор на изпълнител през пролетта на 2023 г., което да бъде отменено като незаконосъобразно от ВАС в последния работен ден преди коледните празници, ние нямаше да сме в ситуация, в която да се налага да действаме при неотложност, за да гарантираме здравето на пазарджиклии.

4. Никоя фирма не е била предупреждавана за нищо. Това са едни порочни практики, в които съветници от Новото Време явно се оглеждат като в огледало, но които няма да бъдат толерирани в моя мандат.

Коментари