Култура Общество

Поклон пред будителите!

Написано от ПЗИНФО

С почит към будителите! Под този надслов учениците от Спортното училище подредиха изложба, посветена на 1 ноември. Изложбата представя личности и събития, които са дали светлина и дух на българите по време на Възраждането и които вдъхновяват и днес. Изложбата е дело на ученици от 5 и 6 клас под ръководството на учителите Иванка Димитрова, Ирина Цанева, Илка Павлова, Миглена Мъркова.

На 1 ноември почитаме паметта на онези наши предци, които със словото и делото си са били истински народни будители, съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.

Първото неофициално честване на празника се отбелязва в Пловдив през 1909 г. До тогава на тази дата се е празнувал денят на Св. Иван Рилски. Всенародното преклонение дава основание през 1922 г. Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение на България, да внесе предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.

От 1 ноември 1923 г., с указ на цар Борис ІІІ, денят е обявен за общонационален празник.

Сред имената на многобройните книжовници, светци, мъченици и герои на славното ни и драматично минало, които ние днес почитаме са Иван Рилски, Йоасаф Бдински, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Неофит Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Георги Бенковски, Добри Чинтулов, Иван Вазов, Любен Каравелов, Захари Стоянов, Ангел Кънчев… и още много радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

Коментари