Криминално

Показателите на битовата престъпност тръгнаха надолу

Пазарджик

Чувствителен спад в престъпленията против собствеността отчитат от ОДМВР-Пазарджик. Тази положителна тенденция се проявява в последните три години и касае едни от най-чувствителните за гражданите престъпления, а именно кражбите. През първата половина на 2016г. на територията на ОДМВР-Пазарджик са регистрирани общо 660 престъпления против собствеността, докато за същия период на миналата година те са 753.

От тях :

                                       2016  година                                 2015 година

– грабежи                         11                                                    12

– кражби                           487                                                  579

– джебчийски  кражби     17                                                    38

– взломни кражби             118                                                  135

– домови кражби               135                                                  144

 

Тези положителни резултати са дължат на активната работа на служителите от криминална и охранителна полиция, като един от основните акценти е противодействие на битовата престъпност и то основно в малките и отдалечени населени места. В тази дейност е ангажиран голям процент от състава на звената от ОДМВР-Пазарджик, като през летния период активно участват и сили на жандармерията в Пловдив. Голямо е значението на много добрата координация и взаимодействие с органите на прокуратурата и на общинските администрации по места. След срещи с кметовете и ръководството на дирекцията бяха обсъдени най-наложителните и ефективни мерки за противодействия  на престъпността в региона. Една от тях е изграждането на системи за видеонаблюдение. До момента такива системи са изградени на територията на общините Панагюрище, Стрелча и Ракитово. В процес на изграждане са в общините Септември и Пещера. 

Коментари