Институции Политика

Позиция на председателя на Общински съвет – Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Уважаеми жители на община Пазарджик,

по повод медийни публикации от общински съветник, за укриване на документи от процедурата за избор на председател на Общински съвет-Пазарджик и за предполагаем конфликт на интереси, свързан с избора,

Съм длъжен да заявя:

 

1. Всички документи, свързани с работата на Общинския съвет са публични и са качени на сайта на местния парламент. След проведен разговор с г-н Солов преди заседанието на Общинския съвет на 19.02.2024 г., му бе обяснено, че единствено може да му бъде предоставено заверено копие от Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик от 16.11.2023 г. и това бе направено на днешното заседание.

 

2. Процедурата за избор на председател на Общински съвет-Пазарджик се провежда с тайно гласуване, съгласно разпоредбите на ЗМСМА, като за целта преди това се създава временна комисия, която да проведе избора. В резултат на явно гласуване беше избрана комисия от трима души – един председател и двама членове. След проведени последователни няколко тайни гласувания (на 16 ноември, 17 ноември, 28 ноември и 29 ноември 2023г.) беше избран председател на Общински съвет-Пазарджик. След избора на председател, комисията приключи успешно своята работа, а изборните книжа/списъците с положени от общинските съветници подписи, бяха окомплектовани, запечатани от комисията провела процедурата за избор и предадени за съхранение в канцеларията на Общински съвет-Пазарджик, съгласно приетите правила. Изборната комисия осъществява правомощията си за срок от деня на избирането си, до провеждане на съответния вид избор и обявяване на резултата.

 

3. Достъп до запечатаните изборни книжа и материали, както и до помещението, в което те се съхраняват, по аналогия с Изборния кодекс, би следвало да се извършва по разпореждане на съдебните органи или при искане от разследващите органи, съгласно Закона, тъй като Изборната комисия прекратява дейността си след приключване на избора.

 

4. Не е в правомощията на председателя на Общински съвет да разпечатва документи, които той не е запечатал, тъй като липсва изрична законова разпоредба за това в ЗМСМА.В този смисъл липсва правно основание, въз основа, на което тези документи да бъдат предоставяни на друго лице, освен на компетентните органи.

 

Уважаеми жители на община Пазарджик,

 

Всеки от общинските съветници, който е съзрял, каквото и да е нарушение на законовите норми има правото да сезира съответните институции, а не да прави опити, чрез медийни внушения да опетни името ми.

 

Община Пазарджик има ново ръководство, което е амбицирано да работи и промени нашия град и населените места, в положителна посока. Това ръководство има нужда от подкрепа за приемането на важни решения, свързани именно с по-доброто бъдеще на Пазарджик.

За мен е важно Общинският съвет да бъде мястото, където ще се работи ефективно и без интриги. Като председател няма да допусна да се пречи на нормалната и ползотворна работа на местния парламент. Уважавам всички свои колеги и ще насърчавам желанието им да са полезни с работата си в комисиите и по време на заседанията.

 

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да утвърдим Общинския съвет като уважавана от съгражданите ни институция! Категоричен съм, че всички опити за саботиране на неговата работа чрез интриги, инсинуации и манипулации на обществото в нечий частен интерес, няма да бъдат толерирани!

 

Найден Шопов – председател на Общински съвет-Пазарджик

Коментари