Институции Общество

Позиция на полицейския синдикат

СФСМВР с дълбока тревога и недоумение следи развитието на медийната дискусия по повод предлаганите изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи и изместването на основния акцент от чисто професионалната и социална проблематика в полето на политическото говорене.

Въпреки някои твърдения за обратното, различни варианти на този проект се изготвят в невъзможно кратки за такъв вид документ срокове. Това е особено очебийно при текстовете, засягащи социални проблеми. Въпрос е и дали в създаването на проекта са участвали служители на МВР, пенсионирали се и получили обезщетенията си по досегашния ред, след което отново са постъпили на работа в Министерството, което подлага на съмнение морала на предложенията им. Голяма част от текстовете нямат необходимата аргументираност и мотиви и очевидно си поставят други цели, неизяснени на този етап и известни като крайна цел само на авторите си. В крайна сметка това неизбежно води до сериозни съмнения и нарастващо недоверие у служителите в Министерството.

Застъпваните в последните дни в медиите тези, че проектът за изменение на Закона за МВР постига една отдавна чакана и искана справедливост във възмездяването на труда между служители на терен и такива, работещи при по-леки условия, е удобна политическа теза, но в никакъв случай не изчерпва предлаганото в проекта, нито обяснява някои доста спорни начини това да се превърне в реалност. Изключително лицемерие или проява на дълбок непрофесионализъм е да се твърди, че ЗИД на ЗМВР се грижи за полицаи и пожарникари, изпълняващи задълженията си на терен в крайно тежки условия, след като основното орязване на социалния пакет в проекта е насочено именно към тях.

Сигурността на Р България е базисна необходимост за гражданите и абсолютно задължение на държавата. В този смисъл, следва всяка реформа за нейното подобряване да води до експертен анализ и политическо обединение, с оглед трайни успешни резултати от нея. Налагането на очевидно бързо и недотам добре обмислени промени, срещнали силна критика както от експерти, така и от синдикални и браншови организации, е меко казано нерационално. Реформата в МВР, която в никакъв случай не е и не може да се изчерпва с предлаганата в този момент законодателна промяна, не трябва да се използва като залог за политическата устойчивост на което и да е управление. Обратното би било проява на груб политически цинизъм.

В контекста на горното и водена от дългогодишната си принципна позиция за прозрачност и устойчивост на реформата в МВР, СФСМВР остава в състояние на протест и при липса на сериозна корекция на текстове, орязващи социалният пакет, ще предприеме действия в национален мащаб.

 

 

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009  година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.

СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

 

 

 

 

Коментари