Общество

Пожарната безопасност в студените дни

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик С настъпването на ниски температури през последните дни се увеличават възникналите пожари в жилищни сгради, при които често има пострадали и загинали хора. Пожарите нанасят и значителни щети на имотите на живущите в сградата, унищожават имущество, като преодоляването на последиците отнема значителен финансов ресурс, продължителен времеви период и преживяване на психологически стрес.

РДПБЗН- Пазарджик за пореден път апелира към жителите на област Пазарджик за бдителност и спазване на противопожарните правила и мерки за безопасност при използване на отоплителни и нагревателни уреди в жилищните сгради и дава следните препоръки за недопускане на пожари през есенно-зимния сезон:

 • Не поставяйте горими материали на по-малко от метър от нагревателни и отоплителни уреди, като печки, камини, фурни и други.
 • Използвайте отоплителните уреди само по предназначение и не сушете дрехи с тях.
 • Монтирайте стабилно димоотводите и ги почиствайте периодично от наслоявания и прах.
 • Не оставяйте без надзор включени електрически уреди!
 • Експлоатирайте отоплителните и нагревателните уреди съгласно инструкциите на производителя им!
 • Проверявайте електроуредите за повредени щепсели и хлабави връзки. Не претоварвайте електрическата инсталация.
 • Монтирайте печките на твърдо гориво върху негорима подложка, която е да по-голяма от размерите на уреда. Вратичките на печката трябва винаги да са плътно затворени.
 • Коминът трябва да е почистен от сажди, добре обмазан и без пукнатини.
 • Не изхвърляйте пепелта и жарта от печките в контейнерите за смет, а само на обезопасени за целта места!
 • Не разпалвайте печките с горими течности – спирт, бензин, нафта и други!
 • Не съхранявайте горими течности и газове в сградите, както и в близост до отоплителни и нагревателни уреди.
 • При отопление с газови печки е необходимо да се осигури постоянна естествена вентилация, за да избегнете натравяния с въглероден оксид.
 • Газовите уреди да не се монтират в мазета и други, по-ниски от околния терен, помещения. Не подгрявайте бутилките с газ. Бутилките с газ се съхраняват на проветриви места и далече от нагревателни уреди.

 

АКО ВСЕ ПАК ВЪЗНИКНЕ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

 • Запазете самообладание! Не изпадайте в паника, тя само ще ви навреди! Сигнализирайте незабавно на телефон 112, като посочите точния си адрес, какво гори, кой се обажда и от къде.
 • Излезте от дома си по най-късия път. Ако стаята или стълбището са изпълнени с дим, движете се приведени към пода, покрай стената.
 • Ако не можете да се евакуирате, влезнете в банята, затворете врата и пуснете от душа да тече студена вода.

Коментари